Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Degerfors kommun

Kommunens vision om digitaliseringsarbetet (ingress)

Fakta om kommunen

Om Degerfors kommun

Bästa Degerfors - en modig och trygg kommun

Degerfors är en industrikommun med cirka 10 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmlands och Örebro län. Degerfors är en del av Bergslagens sydvästligaste utlöpare. Här möter skogsbygd slättlandskap. Kommunen tillhör Örebro län och ligger i landskapen Värmland och Närke.

Mer information om Degerfors hittar du på www.degerfors.se

 

Demografi

Kommuninvånare (december, år 2021): 3 437 st

Befolkning som är över 65 år (2020): 28,6 procent

Vård- och omsorgsboenden: 

Bostäder med särskild service: 

Dagverksamhet (för seniorer/personer över 65):

Daglig verksamhet (juniorer/yngre/under 65, med särskilda behov):

Hemtjänst: 

Karta över länet, fokus på Degerfors kommun

Kontakta innovationsledaren

Linda Svensson

Innovationsledare Degerfors

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 augusti 2022