Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Behov som söker en lösning!

Är du företagare, forskare eller innovatör? På den här sidan samlar vi alla aktuella behov som söker en välfärdslösning.

Hjälp oss att hitta välfärdstekniklösningar

Har du uppmärksammat ett behov inom kommunal vård och omsorg, och där kanske välfärdsteknik kan vara en del av lösningen? Är du själv mottagare av stöd, eller kanske anhörig till någon? Är du kanske medarbetare eller har en annan profession och som uppmärksammat saker som skulle kunna bli bättre?

Fyll i vår behovsenkät! Här kan du som har en idé eller ett behov som du sett skicka in förslag som vi sedan kan hjälpa till att matcha mot en välfärdstekniklösning. Du kan också skanna QR-koden med din telefon för att komma vidare till formuläret.

qr man.jpg

 

 

Ipad
Vi söker lösning!

Karlskoga kommun: Hur ska vi möta den enskildes behov av lättillgänglig information?

Pulsklocka
Vi söker lösning!

Hallsbergs kommun: Hur kan vi mäta, följa och samla vitalparametrar?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 december 2023