Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Medverkande kommuner

Här hittar du länkar till samtliga testmiljöer i Örebro län som är kopplade till testbädden InnoMera. Läs mer om kommunernas demografi och deras mål med projektet.

Örebro kommuns logotyp

Örebro är befolkningsmässigt landets sjätte största kommun. Här bor cirka 156 000 personer på en yta av 1 380,1 km² (landareal).

I det öppna Hallsberg är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Här bor cirka 16 000 personer.

Karlskoga kommun

Karlskoga är en växande stad både som handelscentrum och bostadsort med strax över 30 000 invånare. Karlskoga är länets andra största stad.

Ljusnarsbergs kommun med huvudorten Kopparberg ligger mitt i Bergslagen. Här bor cirka 4 600 personer.

Degerfors är en industrikommun med cirka 10 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmlands och Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 september 2022