Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Testbäddsmodell

Det här är Innomeras egna testbäddsmodell. Den består av sju lika viktiga steg. Alla testbäddsprojekt genomgår dessa steg. Likt en pappersbåt som behöver vikas på rätt sätt för att den tillslut ska kunna flyta.

Hur man viker en pappersbåt, steg 1

Med hjälp av verksamhetsnära personal identifierar vi behoven som finns i verksamheten.

Hur man viker en pappersbåt, steg 2

När vi har kartlagt våra behov analyseras problemen. Problemen formuleras sedan till en effekt, alltså det behov som ska tillfredsställas.

Hur man viker en pappersbåt, steg 3

I det här steget matchas välfärdslösningar med kommunernas behov.

Hur man viker en pappersbåt, steg 4

Under förberedelserna kartlägger och planerar vi inför kommande testfas.

Hur man viker en pappersbåt, steg 5

Steg fem i testbäddsmodellen är testfasen.

Hur man viker en pappersbåt, steg 6

I utvärderingsfasen kartlägger vi vad testerna har bidragit till för effekter.

Hur man viker en pappersbåt, steg 7

Efter att testet har genomförts och resultatet har utvärderas är det dags för implementeringsfasen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 augusti 2022