Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Hallsbergs kommun

Vi digitaliserar för individens självständighet genom delaktighet och ett förebyggande förhållningssätt där fokus ska ligga på lärande, kvalitet och hemmaplanslösningar.

Fakta om kommunen

Om Hallsbergs kommun

Det öppna Hallsberg - innebär att alla välkomna, oavsett vem man är, var
man kommer från och vart man är på väg. Den trivsamma blandningen av
landsbygd, natur och samhällen erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla.

Mer information om Hallsberg hittar du på www.hallsberg.se

 

Demografi

Kommuninvånare (december, år 2021): 16 196 st

Befolkning som är över 65 år (2020): 22,7 procent

Vård- och omsorgsboenden: 5 st

Bostäder med särskild service: 4 st

Dagverksamhet (för seniorer/personer över 65): 4 st

Daglig verksamhet (juniorer/yngre/under 65, med särskilda behov): 7 st

Hemtjänst: 3 områden, 3 grupper i centrala Hallsberg, 1 grupp på väster, 1 grupp på öster samt Nattpatrull

Karta Örebro län med fokus på Hallsberg

Kontakta innovationsledaren

Ellen Forsberg

Innovationsledare Hallsberg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 januari 2023