Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Karlskoga kommun

Socialförvaltningens digitala agenda ska skapa förutsättningar för att medborgare/brukare och verksamheterna ska kunna använda digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet, hälsa samt självständighet för våra medborgare/brukare.

Översikt över Möckeln och snurran i Karlskoga

Fakta om kommunen

Fakta om kommunen

Karlskoga är staden med den vackra naturen, familjära atmosfären och det välmående näringslivet. I Karlskoga bor, lever och verkar vi tillsammans – för livet här.

Karlskoga är en växande stad både som handelscentrum och bostadsort. 2022 låg befolkningssiffran på strax över 30 500, och målet är att staden ska växa till 32 000 invånare år 2025.

I Karlskoga är det enkelt att mötas, leva och må bra. Vi har många platser där den värmländska naturen möter nöjen och roliga aktiviteter. Som på strandområdet Näset, till exempel. Här finns badplats, lättillgängliga promenadstråk, bangolf, badhus, restauranger, hotell, café, ställplats för husbilar med gratis wifi och en skateboardpark.

Mer information om Karlskoga hittar du på www.karlskoga.se

Demografi

Kommuninvånare (december, år 2021): 30 437 st

Befolkning som är över 65 år (2021): 24,8 procent

Vård- och omsorgsboenden: 5 st

Bostäder med särskild service: 14 st

Dagverksamhet (för seniorer/personer över 65): 1 st

Daglig verksamhet (juniorer/yngre/under 65, med särskilda behov): 6 st

Hemtjänst: 15 st grupper

Karta över Örebro län, Karlskoga är markerat

Kontakta innovationsledaren

Veronica Jedheim

Innovationsledare Karlskoga kommun

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022