Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Ljusnarsbergs kommun

Kommunen ska verka för ett väl utbyggt infrastrukturnät där medarbetare med digital kompetens finns att tillgå. Möjligheter till digitalisering ska genomsyra allt förändringsarbete. Digitalisering ska öka och ge en god tillgång till kommunens välfärdstjänster.

Ljusnarsberg kommun

Fakta om kommunen

Om Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun med huvudorten Kopparberg ligger mitt i Bergslagen som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Här finns mycket att uppleva och göra för både boende och besökare. Ett rikt föreningsliv, sevärdheter och spännande utflyktsmål.

Mer information om Ljusnarsberg hittar du på www.ljusnarsberg.se

 

Demografi

Kommuninvånare (december, år 2021): 4 604 st

Befolkning som är över 65 år (2021): 32,1 procent

Vård- och omsorgsboenden: 3 st

Bostäder med särskild service: 2 st

Dagverksamhet (för seniorer/personer över 65): 1 st 

Daglig verksamhet (juniorer/yngre/under 65, med särskilda behov): 1 st 

Hemtjänst: 1 st 

Örebro län karta med fokus på Ljusnarsberg

Kontakta innovationsledaren

Alexandra Tallberg

Innovationsledare Ljusnarsberg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 september 2022