Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Örebro kommun

Vi vill att människor ska leva ett självständigt och tryggt liv i en tillgänglig miljö. Vi arbetar efter en process där medborgarnas behov sätts i centrum.

Fakta om kommunen

Om Örebro kommun

Örebro är befolkningsmässigt landets sjätte största kommun. Här bor cirka 156 000 personer. I kommunen finns invånare från cirka 165 olika länder. 

Örebro kommun är centralorten i Örebro län. Här finns ett universitet och ett universitetssjukhus och många olika typer av logistikföretag. Vi har flera utsedda testmiljöer, däribland Karlslundsgården och Trädgårdarna (akademiskt vårdboende).

Mer information om Örebro hittar du på www.orebro.se

 

Demografi

Kommuninvånare (december, år 2021): 156 987 st

Befolkning som är över 65 år (2020): 21,7 procent

Vård- och omsorgsboenden: 26 st

Bostäder med särskild service: 55 st 

Dagverksamhet (för seniorer/personer över 65): 11 st

Daglig verksamhet (juniorer/yngre/under 65, med särskilda behov): 55 st

Hemtjänst: 34 st

Karta över Örebro

Kontakta innovationsledaren

Annette Gustafsson

Innovationsledare Örebro kommun

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2022