Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Förebygga okontrollerade epilepsianfall

Hur kan vi mäta, följa och samla vitalparametrar?

Nästan 13 000 patienter i Sverige lever varje dag med risk för epilepsianfall.

I Hallsbergs kommun har det uppstått ett behov av att upptäcka och förebygga okontrollerad epilepsi. Nu vill kommunen hitta en lösning som innebär att de kan mäta, följa och samla den enskilde individens vitalparametrar.

Detta vill vi uppnå

  • Trygghet hos både individ och personal. 
  • Förebygga epilepsianfall och därmed lidande för individen. 
  • Den insamlade datan hjälper personalen att hitta mönster i den enskildes mående.  
  • Ökad självständighet för den enskilde. 
  • Frigör tid och resurser för personalen. 

Vi söker samarbetspartners! 

Har du lösningen på vårt behov? Hör av dig till innovationsledaren: 

Ellen Forsberg

Innovationsledare Hallsberg

Pulsklocka

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 mars 2023