Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Förenklad nyckel-/låshantering i hemtjänsten

Hur kan vi förenkla nyckel- och låshanteringen i hemtjänsten?

I Degerfors kommun har de upptäckt logistiska och ineffektiva problem runt nyckelhanteringen. Många nycklar är i omlopp, vilket gör att nycklar ibland försvinner eller inte finns tillgängliga vid akuta situationer. Nyckelrutiner som finns följs inte och den stora mängden nycklar på samma ställe kan kännas osäkert. Detta gör den enskilde otrygg och stressad. 

Detta vill vi uppnå

  • Att den enskilde kan känna sig säker på att alltid kunna få besök efter behov.
  • Trygghet hos individerna. 
  • Att den enskilde kan besökas utan fördröjning som beror på nyckelhanteringen.
  • Hemtjänstpersonalen ska kunna ägna tid åt indivdens behov i stället för logistik kring nycklar.
  • Personalen sparar tid och får en bättre arbetsmiljö. 

Vi söker samarbetspartners! 

Har du lösningen på vårt behov? Hör av dig till innovationsledaren: 

Linda Svensson

Innovationsledare Degerfors

Nyckelknippa med flera nycklar som ligger på ett bord

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 mars 2023