Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Informationsverktyg

Hur ska vi möta den enskildes behov av lättillgänglig information?

Den enskilde har behov av att få reda på olika tider och aktiviteter, måltider som servervas, årstider och läkartider från sitt eget hem. Idag skriver personalen på ett demens och somatiskt vårdboende lappar och sätter upp information i korridoren för att kommunicera ut information till den enskilde. Personalen får också många frågor kring detta och får påminna brukarna, vilket tar tid och kan skapa otrygghet och otydlighet. 

Nu vill Karlskoga kommun hitta en bättre lösning för att möta den enskildes behov av tydligare och enklare kommunikation. Om personalen exempelvis skulle kunna skicka en påminnelse till brukaren när maten serveras kan brukaren förbereda sig och på egen hand gå ut till matsalen. Det kommer underlätta för personalen som kan koncentrera sig på de brukare som behöver extra hjälp.

Detta vill vi uppnå

  • Mer självständiga brukare med bättre kontroll över sina egna liv. 
  • Undvika att aktiviteter "kommer plötsligt" för den enskilde. 
  • Minskad stress för både brukare och personal. 
  • Mer resurseffektiv arbetsvardag för personalen.

Vi söker samarbetspartners!

Har du lösningen på vårt behov? Hör av dig till innovationsledaren: 

Veronica Jedheim

Innovationsledare Karlskoga kommun

Ipad

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 mars 2023