Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Läkemedelsautomat

Kan vi få våra brukare att bli mer självständiga när det kommer till att ta sin egen medicin?

I takt med att vi börjar ta fler mediciner ökar risken för läkemedelsskador och onödigt lidande för den enskilde individen. I snitt läggs 300 personer in på sjukhus, varje dag i Sverige, på grund av felaktig medicinering. Och inom välfärden handlar det förstås om resurser. Det behöver vara många i personalen som hjälper till, framför allt på morgonen, när medborgarna behöver hjälp att ta sin medicin. 

Nu är Karlskoga kommun redo att testa en lösning på det här problemet för att spara viktiga resurser.

Detta vi vill uppnå

Vi har ett behov av att använda våra personella resurser mer effektivt och vill hitta en lösning som innebär att våra brukare själva kan ta sin medicin vid rätt tidpunkt. Dels för brukarens egen skull - för att de ska kunna känna sig självsäkra och självständiga, men också för personalens skull. Om vi löste det här problemet skulle personalen exempelvis kunna få till en bättre dagsplanering. 

Lösning som testas

En läkemedelsautomat som matar ut rätt antal medicindos till brukaren. 

Genomförande

Fem brukare inom hemtjänsten får testa den här välfärdsteknik, i sina egna hem. Sköterskor, enhetschef och personalen kommer att bli utbildade i hur automaten fungerar och därefter testas lösningen under ett år. 

Så mäts resultatet

Det här är inte riktigt klart än, men de tänker sig att de ska hålla intervjuer med brukarna och personal för att se om det blir någon skillnad i resurs. 

Tidsperiod och omfattning

Från och med februari 2023 och ett år framåt. 

Veronica Jedheim

Innovationsledare Karlskoga kommun

I en hand ligger ett tiotal vita piller och personen räknar hur många det är som ligger där genom att peka på pillren. Personen har rött nagellack.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 februari 2023