Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Trygghetskamera

Hur kan vi göra för att sluta störa brukarnas nattsömn med tillsynsbesök?

Idag behöver personalen i hemtjänsten i Karlskoga kommun göra tillsynsbesök hos brukarna på nätterna. Nattillsynen stör brukarnas sömn och de känner sig observerade och otrygga. Nu vill kommunen hitta en lösning för att, på ett enkelt sätt, titta till brukarna utan sömnrubbningar. 

Detta vi vill uppnå

  • Bättre nattsömn för brukarna.
  • Mindre resurskrävande för personalen.
  • Om en brukare bor på landet och endast har tillsynsbesök är det bättre för personalen att slippa åka, därmed sparar vi även in på både resor och miljö.
  • Förbättrad arbetsmiljö.

Lösning som testas 

Trygghetskameror som installerats hemma hos brukarna.

Genomförande

Fem testpersoner inom hemtjänsten har fått varsin trygghetskamera installerad i deras hem. Tillsammans med brukaren har Karlskoga kommun skapat en genomförandeplan, där brukaren själv fått bestämma när hen vill bli sedd i kameran. Då tittar larmtjänst och om de ser någonting tokigt larmas personalen.

Tidsperiod och omfattning

Från februari 2023 till februari 2024

Veronica Jedheim

Innovationsledare Karlskoga kommun

Bild på äldre dam som sover fridfullt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 februari 2023