Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Steg 1: Behov identifieras

Här är i Sverige är vi ganska duktiga på att breddinföra ny välfärdsteknik, men det är tyvärr inte så många som använder tekniken. Därför är det viktigt att processen börjar i ett behov och att människor får chans att testa en produkt eller en tjänst innan den köps in och installeras. 

När vi identifierar våra behov utgår vi bland annat från politiska mål, utvärderingar av genomförandeplaner, avvikelsehantering eller digitaliseringsplaner. Men det är förstås den verksamhetsnära personalen som känner till verksamhetens utmaningar på bästa sätt och det är också de som kommer att testa lösningar i testmiljön. Därför involverar vi personalen tidigt i processen för att ta reda på verkliga behov, både för dem själva och gruppen. 

Testbäddens roll

Testbädden erbjuder stöddokument och förslag på metoder för hur behovsinventering kan genomföras. Vi kan koppla ihop kommuner med forskare, för stöd och råd i behovsinventeringar och problemformulering.

Resurser: Medarbetare, kommuninvånare, innovationsledare, forskare, företag/innovatör

Hur man viker en pappersbåt, steg 1

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 januari 2023