Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Steg 2: Analys av behov och problemlösning

När vi har kartlagt våra behov analyseras problemen. Problemen formuleras sedan till en effekt, alltså det behov som ska tillfredsställas.

Hur är det idag och hur vill vi att det ska vara? Syftet med analysen är att verksamheten ska djupdyka i utmaningarna, utifrån olika infallsvinklar, och få en gemensam bild av både problemet och orsaker till problemet. När vi har undersökt våra behov och utmaningar, så är nästa steg att formulera effekter - det vi vill uppnå och vårt önskade läge.

Analysen är viktig för att kunna formulera ett behov på ett konstruktivt sätt. Det finns inga rätta svar - alla får tänka fritt utifrån frågorna.

Testbäddens roll

Testbädden erbjuder stöddokument och struktur för att bedöma testnytta. Testbädden kan koppla ihop kommuner med forskare, för stöd och råd i analys av behov och problemformulering samt utvärdering av nytta. 

Resurser: Innovationsledare, ledning, forskare

Hur man viker en pappersbåt, steg 2

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 januari 2023