Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Steg 3: Matchning mot tekniklösning

I det här steget matchas välfärdslösningar med kommunernas behov. Vi använder flera metoder för att matcha ihop kommunerna med företag, forskare och innovatörer. Syftet är att hitta lösningar som kan leda till test av välfärdsteknik. Här nedan listas några.

Våra pågående tester

På sidan Pågående tester samlar vi kommunernas behov när kommunen har ett pågående behov som behöver en välfärdslösning. Vi gör även utlysningar på Testbädden InnoMeras Linkedin-kanal.

AllAgeHub Matcharena

Testbädden AllAgeHub som drivs av Göteborgsregionen har en så kallad Matcharena, där kommuner och civilsamhälle annonserar ut sina behov med jämna mellanrum. Tack vare ett gott samarbete med deras testbädd, har vi också möjlighet att publicera våra behov där. 

Tidigare inköpt välfärdsteknik 

Ibland har kommunerna redan köpt in teknik. Då undersöker innovationsledarna vilken välfärdsteknik som är tillgänglig och redan inköpt innan nya val av produkter eller tjänster görs. 

Omvärldsbevakning

Innovationsledaren kan också själv behöva omvärldsbevaka för att hitta rätt lösningar som kan matcha användarnas behov. Ett exempel på en webbplats som samlar olika välfärdslösningar är AllAgeHubs webbplats WebbExpo

Testbäddens roll

Testbädden erbjuder samverkan med olika nätverk t ex inom näringsliv och akademi för att hitta lösning som möter behovet

Resurser: Innovationsledare, företag, ledning.

Alternativ väg: RFI upphandling

Hur man viker en pappersbåt, steg 3

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 december 2022