Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Steg 4: Förberedelse inför test

Under förberedelserna ser vi över vilka resurser vi har för att kunna genomföra ett test, vilka aktiviteter som testet ska innehålla, mål med testet och var testet ska genomföras.

Snart är det dags för testfas. Nu när vi har koll på mycket av de strategiska delarna av processen behöver vi planera för det praktiska. Vilka aktörer ska testa välfärdstekniken, och när? Var ska de vara? Vad kostar det under testperioden? Vem ansvarar för vad och hur länge ska testet pågå? Det är frågor som besvaras under den här fasen. 

Innovationsledarna skriver avtal, inhämtar samtycken och gör en risk- och konsekvensanalys. 

Testbäddens roll

Testbädden erbjuder stöd i förberedelsen inför testning av tekniklösning t ex i form av checklistor, avtalsförslag och liknade.

Resurser: Innovationsledare, kommunala stödstrukturer (ex upphandling, juridik)

Hur man viker en pappersbåt, steg 4

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 december 2022