Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Steg 5: Testfas

Steg fem i testbäddsmodellen är testfasen. Det är här vi testar en produkt, ett arbetssätt, en metod eller digitaliseringslösning på rätt personer i rätt miljö.

Nu är det dags för testfasen. Under testperioden samlas olika typer av data in för att vara som en grund för utvärderingen senare. Testet utförs som planerat utifrån testplan. Vissa tester pågår i flera år medan andra bara tar ett par minuter. Under projektperioden följer innovationsledarna upp vissa resultat- och aktivitetsindikatorer för att kunna mäta hur testet har gått.

Testbäddens roll

Testbädden tillhandahåller stöddokument och bollplank till kommunen under testfasten.

Resurser: Innovationsledare, medarbetare, ledning, kommuninvånare, forskare, företag

Hur man viker en pappersbåt, steg 5

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 januari 2023