Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Steg 6: Utvärdering

I utvärderingsfasen kartlägger vi vad testerna har bidragit till för effekter. Vi ser över vilken metod för insamling av data vi ska använda, tidpunkter för insamling av data och vem som ska ansvara för dessa.

Nu är det dags att följa upp testresultatet. Hur gick det? Vi samlar in testrapporterna och delar med oss av resultatet för att sprida vidare våra nya kunskaper till andra kommuner och testbäddar i landet. Nu är det också dags att börja fundera på om välfärdstekniken som vi har testat ska få implementeras i verksamheten eller inte. 

Testbäddens roll

Testbädden tillhandahåller mallar för uppföljning och bollplank till kommunen i uppföljningsarbetet. Testbädden samlar in rapporter från genomförda test för att bidra till att sprida erfarenheter.


Resurser: Ledning, innovationsledare, forskare

Hur man viker en pappersbåt, steg 6

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 januari 2023