Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Steg 7: Implementering

Efter att testningen har genomförts och resultatet har utvärderas lämnas det över till kommunens egen process för inköp och upphandling som får ta vid.

Om testet blev lyckat är det stor sannolikhet att testpersonerna vill fortsätta använda välfärdslösningen som testades. Då är det dags för innovationsledarna att se om det finns möjlighet att implemetera tekniken. Det görs med hjälp av bland annat jurister och upphandlingen. 

Testbäddens roll

Kommunens egen process för inköp och upphandling tar vid. Testbädden kan bidra med underlag från genomförda tester inom ramen för den regionala testbädden.

Resurser: Innovationsledare, kommunala stödstrukturer (ex upphandling, juridik)

Hur man viker en pappersbåt, steg 7

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 januari 2023