Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Hitta välfärdsteknik

WebbExpo är skapad för att erbjuda omvärldsbevakning av välfärdsteknikprodukter och tjänster som finns på marknaden eller är under utveckling så att användare, både invånare och offentliga verksamheter, kan få kontakt med leverantörer.

Testbädden InnoMera samarbetar med Testbädden AllAgeHub som skapat WebbExpo - en samlad sida med välfärdsteknikprodukter och tjänster som finns på marknaden.

Användare, både invånare och verksamheter i offentlig sektor, har olika behov som de önskar få tillgodosedda. WebbExpo kan bidra till inspiration men även möjliggöra att användarna kan komma i kontakt med företag som har lösningar till deras behov.

Gå till webbexpo.allagehub.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 september 2022