Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Testbädd Äldre och funktionsnedsatta - Örebro kommun

Örebro kommun och Alfred Nobel Science park har arbetat sedan 2013 med att utveckla innovativa lösningar inom välfärden i ”Testbädd för äldre och funktionsnedsatta”. Nu vidareutvecklar Regional utveckling, tillsammans med sex kommuner i länet, det arbetet med testbädden Innomera. Här nedan samlar vi några av de avslutade testerna från den tidigare testbädden.

Testbädd Äldre och funktionsnedsatta

En äldre man ler och tittar på sig själv i en spegel, han håller upp två fingrar vid sitt vänstra öga.
Örebro kommun

LifeMirror

Kan vi öka känslan av trygghet med hjälp av välfärdsteknik, för personer som bor i trygghetsbostäder?

Örebro kommun

Ökad brandrisk för personer med psykisk ohälsa

Hur kan vi minska antalet bränder hos personer med psykisk ohälsa?

Äldre dam med vitt hår skrattar. Hon håller i en sked och framför henne står en skål. Hon har en gul blus på sig med blommor.
Örebro kommun

Näringsrika mellanmål till äldre

Hur får vi fler äldre att få i sig mer näringsrik mat?

Äldre man som sover i sin säng
Örebro kommun

Digital vårdassistent

Kan vi hitta en lösning för att sluta störa de äldre på nätterna genom onödiga tillsynsbesök?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 oktober 2022

Läs mer om Avslutade tester