Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Stöd och utbildningsmaterial för handledare

Publicerad: 2022-11-01 14:32

Involvera och engagera medarbetare i verksamhetsutvecklingen genom att öka kompetensen. Ta del av tips, material och goda exempel från andra kommuner på SKR:s webbplats.

Kvinna med vit blus står framför en whiteboardtavla med post it-lappar. Vid ett bord sitter ett gäng personer och tittar på henne när hon pekar på tavlan.


Ny teknik innebär nya arbetssätt för medarbetare. Genom att öka förståelsen och kunskapen om digitalisering kan medarbetare känna sig tryggare inför de nya arbetssätten med välfärdstekniken.

Det ger även medarbetarna förutsättningar att enklare föreslå välfärdsteknik som kan tillgodose de enskildas behov av trygghet, självständighet och delaktighet i sin egen hälsa.

För att implementering av välfärdsteknik ska lyckas bör alla medarbetare ha kunskap om de nationella och lokala utmaningarna med framtidens omsorg och varför teknik är en del av lösningen. Här behöver informationen vara extra tydlig att välfärdsteknik är ett sätt att komplettera kommande arbetskraftsgap, inte att ersätta de få händer som finns idag.

Medarbetarna behöver även växla perspektiv och förstå vilken betydelse denna utveckling och förändring har för enskilda, anhöriga och verksamheten.

På SKR:s webbplats finns det en mängd tips, material och goda exempel från andra kommuner.

Källa: SKR, informationsansvarig Eva Sahlén

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 november 2022