Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Tematräff: Stöd av kognitiva och kommunikativa hjälpmedel

Publicerad: 2022-11-03 14:51

Hur kan vi förbättra för individer, personal och verksamheter inom omsorgen? Under den här tematräffen delar vi med oss av olika lärdomar och erfarenheter kring välfärdsteknik som kompenserar för kognitiva funktionsnedsättningar.

Två personer sitter på en parkbänk och skrattar

Bild: GettyImages

 

Tjörns kommun har mött behov, testat och infört välfärdsteknik inom området funktionsstöd. Träffen kommer att bestå av en digital workshop där vi tillsammans diskuterar evidens, nyttor och effekter som finns av välfärdsteknik inom LSS-verksamheter och undersöker olika framgångsfaktorer för ett lyckat införande.

Ur programmet:

  • Anna-Karin Söderström Kristensson, stödpedagog på Tjörns kommun och testledare inom AllAgeHub, delar med sig av sina erfarenheter från deras införande av välfärdsteknik.
  • Linda Björk från Abilia berättar om sina viktigaste insikter av att införa hjälpmedel som kompenserar för funktionsnedsättningar.

Datum: 12 december 2022
Tid: 10:00-11.00
Plats: Digitalt via Teams. Länk skickas till dig den 10 december.
Målgrupp: Du som jobbar inom omsorgen med välfärdsteknik, digitalisering och införande
Anmälningslänk: Anmälningslänk hittar du här  
Anmälan senast: 10 december

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 november 2022